ระบบอีเมลใหม่สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2557

สำหรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 (รหัสนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 57xxxxxx) สามารถเข้าใช้งานอีเมลระบบใหม่ ภายใต้ Office365@Buu ที่มีบริการดังต่อไปนี้

  • Exchange 2013 สำหรับเมลและปฏิทิน
  • Lync 2013 สำหรับ chat หรือ video conference
  • SharePoint 2013, OneDrive สำหรับ share และจัดเก็บเอกสาร
  • Office Web Apps สำหรับใช้งาน Word, Excel, PowerPoint และ OneNote ผ่านเว็บ

โดยสามารถใช้งานด้วยชื่อ

E-Mail: 5XXXXXXX@my.buu.ac.th

Password: <รหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์>

เข้าใช้ Office365@Buu

ระบบอีเมลสำหรับนิสิตก่อนปีการศึกษา 2557

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2557 ท่านสามารถใช้งาน Office365@Buu ได้ และยังคงสามารถใช้งาน Live@Buu ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้รหัสผ่านของอีเมลที่อยู่บน Live@Buu เป็นรหัสผ่านล่าสุดที่เคยใช้ได้ ซึ่งการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยระบบเปลี่ยนรหัสผ่านของสำนักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะไม่มีผลกับอีเมลที่อยู่บน Live@Buu, แต่ถ้าหากนิสิตลืมรหัสผ่านของ Live@Buu สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2771 สำหรับการรีเซตรหัสผ่าน


ใช้งานด้วยชื่อ live@buu

E-Mail: 55XXXXXX@live.buu.ac.th

Password: <รหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์>

เข้าใช้ Live@Buu

สามารถเข้าชมวิธีการใช้งานได้ที่ http://studentmail.buu.ac.th/buulivemail.wmv


ใช้งานด้วยชื่อ Office365@buu

E-Mail: 55XXXXXX@my.buu.ac.th

Password: <รหัสผ่านที่ได้จากสำนักคอมพิวเตอร์>

เข้าใช้ Office365@Buu