ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. นิสิตที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างบัญชีรายชื่อให้อัตโนมัตื โดยที่ชื่อผู้ใช้เป็นรหัสนิสิต และรหัสผ่านตามที่ระบบสร้างให้หรือที่นิสิตกำหนดเอง อีเมลเป็นรหัสนิสิตตามด้วย @my.buu.ac.th เช่น 57xxxxxx@my.buu.ac.th

2. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

  - สามารถเปลี่ยนได้ที่ changepwd.buu.ac.th

  - สามารถเปลี่ยนได้ที่สำนักคอมและกองกิจการนิสิต

3. ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน

  - สามารถเปลี่ยนได้ที่ smartbuu.buu.ac.th/code/sentpwd.php